top of page

Contact Us

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire avec le formulaire d'inscription à droite.

Frais d'inscription 4*€ pp. Paiement en espèces ou Payconiq

Une partie des bénéfices ira au Refuge Animalier de Ninove.


Ces données ne servent qu'à être transmises à la commune et au centre de recherche des contacts si nécessaire.


Mogen wij u dan ook vriendelijk verzoeken in te schrijven met het inschrijvingsformulier hiernaast.

Je dient het inschrijvingsbewijs af te halen aan de START.

Inschrijvingsgeld 4*€ pp. Betaling cash of Payconiq

Een deel van de opbrengst gaat naar het Dierenasiel van Ninove.


Deze gegevens dienen enkel om voor te leggen aan de gemeente en aan het  contact tracing center indien nodig.


Départ / Startplaats.

Zaal Edele Brabant, 

Strijlandstraat 53, 1755 Gooik 

De wandeling kan ENKEL op 1 mei ook aangevat worden om 8h00. Dit om organisatorische maatregelen.

 

La marche peut uniquement débuter le 1er mai à 8h00. Il s'agit de mesures d'organisation.


Naam / Non*

E-mailadres / Adresse e-mail

GSM*

Welke dag wenst u deel te nemen :/ Quel jour souhaitez-vous participer*

Met hoeveel personen zal je deelnemen ?Avec combien de personnes allez-vous participer ?*

Wanneer zou je graag starten met de wandeling? Quand souhaitez-vous commencer la marche ?*

Ben je vergezeld van je huisdier? Vous êtes accompagné de votre animal de compagnie ?*

Ras van de hond ? Race de chien ?

Wat is zijn of haar naam ? Quel est son nom ?

Welke wandeling kies je ? Quelle balade choisissez-vous ?*

Waar heb je de wandeling ontdekt? Où avez-vous découvert la balade ?*

bottom of page